VEILIG SPORTEN BIJ SPORTRIJK

In overleg met Handhaving Ommen

Consumpties

 • Koffie / thee To Go! Koffie / thee mag genuttigd worden, maar alleen om mee te nemen.
 • Flesjes mogen alleen meegenomen worden en niet in de balie ruimte genuttigd.

Kleedruimtes

 • Douches, kleedruimtes en sauna’s blijven gesloten, toiletten mogen wel gebruikt worden.
 • In de hal van de trap geldt voor de komende twee weken een maximum van twee personen gelijktijdig voor het wisselen van schoenen.
 • Leden dienen omgekleed bij Sportrijk aan te komen en alleen de schoenen kunnen gewisseld worden.
 • De Base zaal (kleine zaal boven) wordt beschikbaar gesteld voor eventuele wachtruimte voor de trainingen. Hier kan men de schoenen ook wisselen.
 • Laat zoveel mogelijk kostbaarheden thuis aangezien wij nu over een zeer beperkt aantal kluisjes beschikken.
 • Tassen en andere persoonlijke spullen dienen meegenomen te worden in de zaal, MITS er geen kluisjes meer beschikbaar zijn, en zoveel mogelijk langs de muren gedeponeerd of meegenomen te worden naar de trainingsplek.

Sporten

 • Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. *Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • zij niet mengen.

Groepstrainingen

In overleg met Handhaving Ommen is de opzet van de Energy zaal in zijn huidige vorm met het huidige maximale aantal leden (16) goedgekeurd en kunnen de DUO trainingen hun normale doorgang vinden zoals wij gewend zijn. Sportrijk heeft het aantal deelnemers tijdelijk gereduceerd naar 9 tot 12 deelnemers per DUO training.

De RPM zaal is met een maximum van 6 personen (3 DUO trainingen) goedgekeurd voor trainingen.

Funxtion zaal is goedgekeurd in zijn huidige vorm waarbij voor individueel sporten een maximaal aantal deelnemers van 30 personen is goedgekeurd.

De DUO trainingen zullen, om aan de 1½ meter maatregelen te voldoen, door de instructeurs worden aangepast zodat er veilig getraind kan worden. Dit kan betekenen dat het maximale aantal leden kan variëren.

Sport veilig, blijf fit & gezond,

Team Sportrijk